Sukces Klientki RKKW w sporze o naruszenie dóbr osobistych

Spór związany był z publikacją w jednej z lokalnych gazet. W wydaniu papierowym oraz na portalu internetowym gazety opublikowano artykuł, którego przedmiotem było życie prywatne powódki – klientki RKKW. W artykule naruszono także jej godność i dobre imię. Oceny sformułowane pod adresem powódki były dla niej obraźliwe i zniesławiające.

 

W toku postępowania, Prawnicy RKKW podkreślali, że publikowanie bez zgody Klientki RKKW – jako osoby prywatnej – jakichkolwiek treści odnoszących się do jej życia prywatnego, czy osobistego jest bezprawne. Co więcej, w sprawie nie doszłoby do wyłączenia bezprawności działania nawet wówczas, gdyby publicznie rozpowszechniane zarzuty miały charakter prawdziwy, a ich publiczne rozpowszechnianie miałoby służyć obronie społecznie uzasadnionego interesu. Skrajnie negatywne oceny sformułowane pod adresem Klientki nie były jednak oparte na rzeczywistym i prawdziwym  stanie faktycznym – stała się bowiem ofiarą nagonki medialnej z uwagi na powszechne zainteresowanie jej partnerem – znanym oraz zamożnym przedsiębiorcą.

 

Na skutek działań Prawników RKKW, już na samym początku postępowania sądowego, z przestrzeni internetowej usunięto bezprawną publikację naruszającą dobra osobiste Klientki. Sąd udzielił także zabezpieczenia roszczeń powódki poprzez zakazanie pozwanym publikowania jakichkolwiek informacji na temat życia prywatnego i osobistego powódki w toku procesu.  Po pierwszej rozprawie doszło także do zawarcia korzystnej ugody sądowej. Na jej podstawie strona pozwana zobowiązała się do powstrzymania od naruszeń w przyszłości, a także do przeproszenia powódki, m.in. przez opublikowanie przeprosin na stronie głównej portalu gazety. Ponadto, pozwana zobowiązała się do zapłaty kwoty na cel społeczny tytułem zadośćuczynienia za naruszenie oraz do częściowego pokrycia kosztów sądowych.

 

Klientkę w sporze reprezentowała radca prawna Aneta Pankowska (Partner), przy wsparciu  działu IP kancelarii RKKW, w szczególności prawniczki  Aleksandry Rudzińskiej (Junior Associate).

 

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej