Katarzyna Sieliwonik

Kwalifikacje

Aplikant adwokacki
Magister na kierunku Ekonomiczna analiza prawa, Szkoła Główna Handlowa, 2020 r.
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2017 r.
Licencjat na kierunku Zarządzanie, Uniwersytet Warszawski, 2015 r.

Członkostwo

Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski
  • Specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, wspierając Klientów już na etapie przedprocesowym i ustalania strategii sporu. Sporządza pisma procesowe i reprezentuje Klientów przed sądami.
  • Posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych oraz memorandów z zakresu prawa spółek i prawa rynków kapitałowych.
  • Świadczy doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych, w szczególności w zakresie organizacji i obsługi walnych zgromadzeń (również spółek publicznych), a także zgromadzeń wspólników. Posiada doświadczenie w  zakresie przygotowania i analizy niezbędnej dokumentacji oraz reprezentuje wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
  • Specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem ładu korporacyjnego, nadzorem oraz odpowiedzialnością kadry zarządzającej.
  • Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem analizy dokumentacji finansowej spółek pod kątem wyboru odpowiedniego rodzaju postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Moje specjalizacje