Publikacje

28 września 2022

Upływ terminu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych

W dniu 30 września 2022 r. upływa termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2021 spółek niepublicznych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym .

 

Wskazana data wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2022 poz. 561), które weszło w życie 10 marca 2022 r. Na skutek zmian wprowadzonych wskazanym rozporządzeniem niektóre terminy sprawozdawcze zostały wydłużone. Należy do nich między innymi termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółek handlowych i innych jednostek z sektora prywatnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin ten w roku 2022 uległ wydłużeniu o 3 miesiące. Powyższe zasady nie dotyczą jednak podmiotów prowadzących działalność objętą nadzorem KNF, a więc przede wszystkim spółek publicznych.

 

Autorem wpisu jest Mateusz Zwoliński, Junior Associate w kancelarii RKKW.

Mogą Cię zainteresować: