Publikacje

26 marca 2021

Sprawozdania finansowe – wydłużenie terminów

W dniu 12.03.2021 na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. W uzasadnieniu wskazano, że projekt stanowi odpowiedź m.in. na postulaty zgłaszane Ministerstwu przez organizacje pozarządowe i księgowych.

 

Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte do dnia 31.03.2021 r. m.in. znaczna część spółek prawa handlowego (nie dotyczyć to jednak będzie np. spółek publicznych) będzie miała więcej czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2020. Dla jednostek sektora prywatnego przewidziano wydłużenie terminu o 3 miesiące, a dla jednostek sektora finansów publicznych – o miesiąc.

 

Projekt aktualnie jest na etapie procedowania w Komisji Prawniczej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem omawianego rozporządzania oraz śledzenia procesu legislacji tutaj.

Mogą Cię zainteresować: