Publikacje

16 listopada 2018

Skarga nadzwyczajna

Ustawa o Sądzie Najwyższym z 8.12.2017 r.[1], wprowadziła nowy środek zaskarżania – skargę nadzwyczajną. Jak wskazuje sama nazwa tego środka, ma on charakter wyjątkowy i służy kontroli orzeczeń w ramach tzw. sprawiedliwości korygującej.

 

Czytaj więcej: http://prawobiznesu.com/skarga-nadzwyczajna/

Mogą Cię zainteresować: