Publikacje

14 listopada 2018

Koniec z zatorami płatniczymi

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych („Projekt”). Celem Projektu jest wdrożenie do polskiego systemu prawa rozwiązania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

 

Czytaj więcej: http://prawobiznesu.com/koniec-zatorami-platniczymi/

Mogą Cię zainteresować: