Publikacje

2 listopada 2022

Alert prawny 10/2022

W dniu 13 października 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

 

W dniu 13 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 

W dniu 13 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek

 

W dniu 14 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej

 

W dniu 22 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

 

W dniu 30 października 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

 

W dniu 30 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa społecznego

 

 

Mogą Cię zainteresować: