Publikacje

1 lutego 2023

Alert prawny 1/2023

W dniu 03 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

 

W dniu 05 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu kodów stosowanych przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem systemu ECRIS oraz sposobu ich zastosowania

 

W dniu 06 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

 

W dniu 06 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

 

W dniu 10 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 

W dniu 25 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

Mogą Cię zainteresować: