Paweł Solski

Prawnik

Poznajmy się.

  • student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • dotychczasowe doświadczenie zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych
  • swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego, procedury cywilnej oraz prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego prawa pracy
  • wspiera Klientów przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych oraz pracowniczych

Recommended
for business.