Julia Poniewierska-Nowak

Poznajmy się.

  • absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • studentka Tel Aviv University – Buchmann Faculty of Law w ramach stypendium przyznanego przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • absolwentka studiów licencjackich na kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
  • dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozyskiwała pracując w kancelariach prawnych w Warszawie oraz Tel Avivie;
  • swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa procesowego, prawa prasowego, jak również ochrony dóbr osobistych osób prawnych.

Recommended
for business.