Zuzanna Łozińska

  • Absolwentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach których zrealizowała kierunki dyplomowe Prawo (summa cum laude) oraz Artes Liberales (summa cum laude)
  • Odbyła studia częściowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sheffield (Wielka Brytania)
  • Od stycznia 2019 aplikant radcowski
  • W ramach dotychczasowej praktyki związana była m.in. z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz warszawskimi kancelariami prawnymi
  • Biegle posługuje się językiem angielskim
  • Głównymi obszarami jej zainteresowań są prawo handlowe oraz prawo cywilne

Moje specjalizacje