Wojciech Rzepiński

 • doradza klientom w zakresie procedury cywilnej, prawa zobowiązań oraz prawa spółek handlowych
 • specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, szczególnie na drodze postępowań sądowych i arbitrażowych, polskich i międzynarodowych
 • zajmuje się wielowątkowymi sporami korporacyjnymi, w ramach których chroni interesy klientów m.in. w postępowaniach uchwałowych, o ustalenie, rejestrowych, rodzinnych, zabezpieczeniowych
 • jego doświadczenie obejmuje również m.in. spory budowlane, dotyczące własności intelektualnej oraz pracownicze
 • brał udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach prawniczych typu moot court (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Foreign Direct Investment International Arbitration Moot, Konkurs Arbitrażowy Lewiatan), w tym był członkiem drużyny Uniwersytetu Warszawskiego, która zdobyła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie z dziedziny arbitrażu inwestycyjnego
 • jego praca magisterska dotycząca ochrony prawa do prywatności została wyróżniona w konkursie Prezesa Urzędu Patentowego RP

Kwalifikacje

 • Adwokat, 2020 r.
 • Aplikacja adwokacka, Izba Adwokacka w Warszawie, 2019 r.
 • Magister prawa summa cum laude, Uniwersytet Warszawski, 2016 r.
 • Kurs prawa Anglii i Walii oraz Unii Europejskiej, British Law Centre przy UW we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge, 2016 r.
 • Kurs prawa amerykańskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego przy UW we współpracy z Uniwersytetem Florydy, 2014 r.

Członkostwo

 • Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski