Wojciech Rzepiński

Adwokat

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego summa cum laude;
  • ukończył kurs prawa Anglii i Walii oraz Unii Europejskiej w British Law Centre przy UW we współpracy z University of Cambridge oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego przy UW we współpracy z University of Florida;
  • specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych; jego doświadczenie obejmuje m.in. spory korporacyjne, budowlane, kontraktowe, pracownicze oraz o szkodę na osobie;
  • brał udział w konkursach typu moot court (VIS, FDI, KAL); był członkiem drużyny Uniwersytetu Warszawskiego, która zdobyła pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie prawniczym z dziedziny arbitrażu inwestycyjnego;
  • jego praca magisterska dotycząca ochrony prawa do prywatności została wyróżniona w konkursie Prezesa Urzędu Patentowego RP;
  • pracuje również w języku angielskim.