Wiktoria Warszawska

  • studentka V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka wymiany międzynarodowej na Uniwersytecie w Tel Awiwie
  • zainteresowania zawodowe koncentruje wokół sporów sądowych i korporacyjnych, prawa cywilnego oraz prawa Unii Europejskiej
  • biegle posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje