Weronika Zagawa

  • Studentka IV roku prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa handlowego oraz prawa nowych technologii.
  • Autorka publikacji na blogu „IP Procesowo”
  • Działaczka społeczna na rzecz Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, zaangażowana w inicjatywę społeczną pod nazwą: „Jesteśmy razem. Pomagamy” skupiającą przedsiębiorców gotowych nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.