Weronika Zagawa

Poznajmy się.

  • studentka IV roku prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa handlowego oraz prawa nowych technologii
  • autorka publikacji na blogu „IP Procesowo”
  • działaczka społeczna na rzecz Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, zaangażowana w inicjatywę społeczną pod nazwą: „Jesteśmy razem. Pomagamy” skupiającą przedsiębiorców gotowych nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Recommended
for business.