Urszula Woźniak

  • Słuchaczka Podyplomowych Studiów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa.
  • Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
  • Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze administracji zdobyła przechodząc przez wszystkie szczeble awansu zawodowego, współpracując z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi i dystrybuujących produkty dedykowane dla biznesu oraz z organizacjami pozarządowymi.
  • Doświadczenie i wiedzę wyniesioną ze studiów wykorzystuje w pracy codziennej starając się skutecznie partycypować we wszystkich procesach związanych z działaniem Kancelarii RKKW zawsze w zgodzie z misją Pracodawcy.
  • Włada językiem angielskim.