Urszula Woźniak

Dyrektor Finansowy. Słuchaczka Podyplomowych Studiów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa, Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze administracji zdobyła przechodząc przez wszystkie szczeble awansu zawodowego, współpracując z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi i dystrybuujących produkty dedykowane dla biznesu oraz z organizacjami pozarządowymi.

Doświadczenie i wiedzę wyniesioną ze studiów wykorzystuje w pracy codziennej starając się skutecznie partycypować we wszystkich procesach związanych z działaniem Kancelarii RKKW zawsze w zgodzie z misją Pracodawcy. Włada językiem angielskim.