Tomasz Wójt

Adwokat

  • adwokat, Szef Praktyki Prawa Karnego Gospodarczego
  • uczestnik (2019/2020) Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej: Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego
  • posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe w sprawach karnych (w tym karnych gospodarczych), w reprezentacji klientów – pokrzywdzonych (a następnie oskarżycieli posiłkowych), podejrzanych (a następnie oskarżonych) oraz świadków w trybie art. 87 § 2 k.p.k. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym obu instancji (oraz przed Sądem Najwyższym a także w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia)
  • bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych na etapie śledztwa m.in. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury
  • autor ponad 250 porad prawnych i opinii z zakresu prawa karnego, w tym m.in. licznych opinii oraz aktualizacji zasad i wytycznych prowadzenia czynności wyjaśniających
    w sprawach o wykroczenia dla jednej ze służb mundurowych

Moje specjalizacje