prof. dr hab. Oskar Kowalewski

Of Counsel

  • Profesor INE PAN, Fellow Wharton Institutions Financial Center oraz visiting profesor IESEG Business School (Grand Ecole).
  • Obszarem badawczym prof. Kowalewskiego są analizy porównawcze systemów finansowych na świecie, w tym w szczególności sektora bankowego. Prof. Kowalewski prowadzi także badania w zakresie finansów przedsiębiorstw, w tym nadzoru korporacyjnego (corporate governance).
  • W związku ze swoimi zainteresowaniami badawczymi był on zapraszany na seminaria i konferencje organizowane przez ECB, Bank Światowy (IFC), OECD czy też ostatnio Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Indonezji. Wyniki swoich prac prezentował on także na najbardziej prestiżowych konferencjach naukowych z zakresu finansów, w tym na American Finance Association (AFA) oraz Finance Intermediation Research Society (FIRS).
  • Prof. Kowalewski jest autorem lub współautorem wielu artykułów naukowych posiadających Impact Factor (lista A MNiSW). Według Publish or Perish jego prace były ponad 500 razy cytowane w 2014 roku, zaś jego indeks Hirsha (H) wynosił 12, co daje mu jedną z najwyższych pozycji w naukach ekonomicznych w Polsce.
  • W 2012 roku, jako pierwszy Polak, został on zaproszony do kolegium redakcyjnego (review board) czasopisma Family Business Review posiadające Impact Factor w wysokości 4.243 w 2014 roku, co daje mu 4 pozycję na świecie w kategorii czasopism Business. Prof. Kowalewski jest także recenzentem dla takich czasopism naukowych jak Emerging Markets Finance and Trade, Emerging Market Review, International Review of Financial Analysis, Journal of Banking and Finance, Organization Science lub Review of Financial Economics.
  • W bazie SSRN – największym na świecie elektronicznym repozytorium prac naukowych w zakresie nauk społecznych – zajmuje prof. Kowalewski 2.551 miejsce, co klasyfikuje go w czołówce polskich i pierwszych 5% naukowców w zakresie ekonomii na świecie. Również baza RePEc klasyfikuje prof. Kowalewskiego wśród pierwszych 5% naukowców na świecie w 2014 r.
  • Prof. Kowalewski był stypendystą fundacji Kościuszkowskiej, fundacji Dekaban-Liddle, DAAD oraz MNSiW. Jest on także laureatem wielu nagród, w tym w 2014 r. otrzymał on po raz pierwszy historii I nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za rozprawę habilitacyjną.
  • Prof. Kowalewski posługuje się biegle językiem polskim, angielskim i niemieckim oraz językiem hiszpańskim.