Piotr Letolc

  • specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym, w szczególności prawie spółek oraz fuzjach i przejęciach
  • posiada ponad 10-letnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek, w którym to okresie doradzał przy kilkudziesięciu transakcjach M&A i przekształceniach
  • członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych
  • członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”
  • zastępca redaktora naczelnego bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (http://prawobiznesu.com/)
  • wykładowca na seminariach i konferencjach poświęconych prawu handlowemu
  • autor i współautor ponad 100 publikacji i opracowań tematycznych poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, współautor i współredaktor publikacji „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2009-2010” i  „Prawo spółek handlowych. Orzecznictwo 2011-2012” oraz współautor publikacji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych 2006-2009” oraz „Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania”
  • posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje

Języki

Polski
Angielski