Piotr Hereśniak

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
  • absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej;
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego, procedury cywilnej oraz prawa handlowego.