dr Paweł Izdebski

Prawnik

  • Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym oraz prawie administracyjnym. W ramach  Kancelarii RKKW-KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy zarządza Departamentem Funduszy Inwestycyjnych i Regulacji Rynków Kapitałowych;
  • Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 2019). Absolwent programu specjalizacyjnego Business Law (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2014)
  • Od 2011 roku nieprzerwanie związany z rynkiem finansowym, gdzie doświadczenie zdobywał m.in. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, banku krajowym, towarzystwie funduszy inwestycyjnych, pełniąc obowiązki jako in-house, a także w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych;
  • W ramach praktyki zawodowej doradza inwestorom, spółkom, firmom inwestycyjnym oraz towarzystwom funduszy inwestycyjnych we wszelkich aspektach regulacyjnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku kapitałowym, a także w związku z nadzorem organu regulacyjnego, jak również reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej;
  • Doradza przy różnego rodzaju transakcjach związanych z pozyskaniem finansowania poprzez emisję instrumentów finansowych, zarówno w ramach oferty publicznej jak też w ramach private placement;
  • Na bieżąco doradza podmiotom nadzorowanym (w tym notowanym na GPW, NewConnect oraz Catalyst) w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz stosownych regulacji obowiązujących na tychże rynkach;
  • Doradza przy procesach transformacyjnych oraz restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego, w tym świadczy bieżącą obsługę korporacyjną na ich rzecz;
  • Od lat czynnie angażuje się w prace legislacyjne związane z implementacjami regulacji europejskich w obszarze prawa rynku kapitałowego. Jest także autorem licznych publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz częstym prelegentem na konferencjach, seminariach oraz szkoleniach poświęconych tej tematyce;
  • Posługuje się językiem angielskim, w tym angielską terminologią prawniczo-ekonomiczną.

Moje specjalizacje