Paulina Palczewska

  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • w ramach dotychczasowej praktyki związana była m.in. z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz warszawskimi kancelariami prawnymi
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa procesowego, prawa cywilnego oraz sporów korporacyjnych
  • posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje