Patrycja Opat

  • od stycznia 2021 r. aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • była wolontariuszka w Studenckim Ośrodku Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w działach procesowych międzynarodowych kancelarii prawnych
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół sporów korporacyjnych oraz prawa cywilnego
  • biegle posługuje się językiem angielskim

Języki

Polski
Angielski