Patrycja Dyś

Poznajmy się.

  • doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach; gospodarczych i sporów korporacyjnych. Sporządza pisma procesowe i reprezentuje klientów przed sądem;
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych podmiotów rynku finansowego;
  • świadczy doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych, w tym opracowuje i opiniuje umowy;
  • posiada doświadczenie w badaniu transakcji finansowych oraz sytuacji majątkowych spółek;
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa gospodarczego, prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego.

powiązane artykuły.

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Recommended
for business.