Oliwia Leszczyńska

– studentka V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie;

– w toku studiów była członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w ramach której udzielała wsparcia prawnego pro bono;

– zainteresowanie zawodowe skupia wokół prawa procesowego, prawa spółek oraz prawa cywilnego

– posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje

Języki

Polski
Angielski