Olga Żebrowska

Aplikant adwokacki

  • aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie,
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • zdobywałam doświadczenie w warszawskich kancelariach, zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz obsługą podmiotów gospodarczych,
  • zainteresowania zawodowe skupiam wokół prawa spółek handlowych,  prawa cywilnego, sporów korporacyjnych oraz prawa własności intelektualnej,
  • posługuję się językiem angielskim.

Moje specjalizacje