Natalia Tracichleb

  • specjalizuje się w prawie spółek handlowych, fuzjach i przejęciach M&A, jak również w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego („white-collar crime”)
  • posiada szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych jak i również obsługi inwestycyjnej m.in. transakcji typu share deal oraz asset deal oraz transakcji venture capital
  • autorka publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa karnego
  • biegle posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje