Monika Ciechomska

  • doradza klientom we wszystkich rodzajach transakcji M&A przeprowadzanych przez fundusze private equity/venture capital oraz na wszystkich etapach rozwoju podmiotów;
  • wspiera klientów w inwestycjach seed capital/start-up i pomaga im inwestować w już rozwinięte spółki;
  • nadzoruje badania prawne due diligence spółek wszystkich branż;
  • w imieniu klientów opracowuje i negocjuje różnego rodzaju umowy – w tym umowy inwestycyjne, umowy partnerskie czy też umowy joint venture – posiada dużą praktykę w przygotowywaniu i negocjowaniu handlowych umów międzynarodowych;
  • w swojej codziennej pracy zajmuje się również doradztwem w zakresie bieżącego prawa spółek, compliance, ładu korporacyjnego, finansów korporacyjnych i finansowania kapitałowego;
  • posiada doświadczenie w przeprowadzaniu IPO;
  • zajmuje się transakcjami na rynku kapitałowym, obejmującymi prywatne i publiczne oferty papierów wartościowych;
  • absolwentka studiów podyplomowych Akademia Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także międzynarodowego kursu Venture Deals koncentrującego się na międzynarodowych aspektach biznesowych transakcji VC;
  • posługuje się biegle językiem angielskim

Moje specjalizacje