Michał Zima

  • Od Stycznia 2021 r. aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie
  • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS (summa cum laude)
  • Laureat Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu SWPS przyznawanego za osiągnięcia naukowe (2018)
  • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w trzech warszawskich kancelariach, specjalizujących się w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, w tym z branży tytoniowej i budowlanej, zajmując się szeroko pojętym prawem korporacyjnym oraz prawem karnym w biznesie
  • Posiada doświadczenie w sprawach karnych gospodarczych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego i wykonawczego (w tym egzekucyjnego)
  • Posługuje się językiem angielskim, w tym Legal English
  • Zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa karnego, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), w tym postępowaniem mediacyjnym w sprawach karnych.

Języki

Polski
Angielski