Michał Śmiechowski

Prawnik

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendysta programu ERASMUS+ na Uniwersytecie w Kolonii
  • absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Bonn;
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nowych technologii;
  • posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim