Michał Czerwiński

Prawnik

  • aktywność zawodową skupia w szczególności wokół prawa własności intelektualnej (w tym prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych i prawa autorskiego), a także wokół prawa o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji (w tym ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa) i ochrony dóbr osobistych
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik wymiany międzynarodowej na Uniwersytecie Yeditepe w Stambule
  • słuchacz on–line „European Union Intellectual Property Office Academy” członek społeczności Inkubatora UW wspierającego młodych przedsiębiorców i start-up’owców
  • posługuje się biegle językiem angielskim