Michał Czerwiński

Kwalifikacje

Uczestnik szkoły prawa własności intelektualnej „IP Centrum im. H. Grocjusza” 2020/2021 r.
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2001 r.

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
  • aktywność zawodową skupia w szczególności wokół prawa własności intelektualnej, prawa mediów i zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • doradza i wspiera klientów w postępowaniach prowadzonych przez Urzędem Patentowym RP i Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej
  • doradza i współpracuje przy procesach związanych z własnością przemysłową w tym ze znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi i patentami
  • doradza i wspiera klientów w zakresie praw autorskich w tym w m.in. w zakresie ochrony utworów pracowniczych, konstrukcji umów o przeniesienie praw czy umów licencyjnych
  • działa w zakresie ochrony dóbr osobistych m.in. wspierając klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia (w tym w mediach tradycyjnych i społecznościowych), jak również współpracuje przy dochodzeniu odszkodowań, zadośćuczynień, sprostowań czy publikacji przeprosin
  • współpracuje przy procesach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji w tym ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz doradza w sprawach związanych z jej ochroną w tym przy konstrukcji umów NDA, zachowaniu odpowiednich środków ochrony prawnej i technicznej
  • doradza start-up’om i inwestorom przy planowaniu strategii ochrony własności intelektualnej
  • pełni funkcję wiceredaktora naczelnego bloga o tematyce własności intelektualnej IP Procesowo