Marta Szymańska

  • aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie
  • absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • posiada kilkuletnie doświadczenie, zdobyte w warszawskich kancelariach, w obszarze szerokorozumianego prawa gospodarczego, głównie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych, w szczególności spółek publicznych, a także w zakresie procedury cywilnej – głównie na tle sporów korporacyjnych, w szczególności wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
  • swoje zainteresowania koncentruje wokół szeroko rozumianej procedury cywilnej, a także chętnie sporządza umowy handlowe między kontrahentami z uwzględnieniem elementów prawa własności intelektualnej

Kwalifikacje

Magister prawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Członkostwo

Izba Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski