Marta Pasztaleniec

  • Specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie autorskim i prawie własności przemysłowej;
  • Wspiera wykonawców z szeroko rozumianej branży IT, w tym w negocjowaniu, zawieraniu i realizacji umów na wdrożenie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, umów prawnoautorskich, w szczególności umów licencyjnych, umów SLA oraz umów na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej (Iaas, Saas, PaaS);
  • Posiada doświadczenie w zakresie wspierania firm informatycznych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na budowę i utrzymanie systemów informatycznych, w tym reprezentowania przez Krajową Izbą Odwoławczą;
  • Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych;
  • Autorka publikacji poświęconych praktycznym zagadnieniom z zakresu nowych technologii i prawa zamówień publicznych.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

  • Radca Prawny, 2011 r.
  • Podyplomowe studia z zakresu prawa własności intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, od 2020 r.
  • Podyplomowe studia z zakresu Prawa nowoczesnych technologii, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 2017 r.
  • Magister prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 2004 r.

Członkostwo

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

Polski
Angielski