Marta Dobosz

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w kompleksowym doradztwie związanym z bieżącą obsługą spółek oraz prawem umów
  • posiada doświadczenie w zakresie transakcji sprzedaży udziałów, prowadzenia badań due diligence oraz sporządzania opinii prawnych na złożone zagadnienia prawne. Przygotowuje i opiniuje m.in. umowy o współpracy, umowy sprzedaży oraz o świadczenie usług
  • posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w krajowych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w licznych sporach budowlanych, oraz postępowaniach mediacyjnych
  • uczestniczka programu stażowego w Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna: Handel
  • autorka publikacji: „Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta” oraz „Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta”, C.H. Beck, wyd. 1
  • autorka artykułów na blogu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”
  • działaczka społeczna

powiązane artykuły.

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała przy nabyciu przedsiębiorstwa „Rega”

16 grudnia 2021

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała przy nabyciu portfolio nieruchomości mieszkaniowych

8 grudnia 2021

Zobacz więcej

Recommended
for business.