Marta Dobosz

 • specjalizuje się w kompleksowym doradztwie związanym z bieżącą obsługą spółek oraz prawem umów
 • posiada doświadczenie w zakresie transakcji sprzedaży udziałów, prowadzenia badań due diligence oraz sporządzania opinii prawnych na złożone zagadnienia prawne. Przygotowuje i opiniuje m.in. umowy o współpracy, umowy sprzedaży oraz o świadczenie usług
 • posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w krajowych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w licznych sporach budowlanych, oraz postępowaniach mediacyjnych
 • uczestniczka programu stażowego w Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna: Handel
 • autorka publikacji: „Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta” oraz „Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta”, C.H. Beck, wyd. 1
 • autorka artykułów na blogu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”
 • działaczka społeczna

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, 2018 r.
 • Radca prawny, 2014 r.
 • Studia LL.M. „Integracja Europejska”,
 • Europa-Institut, Uniwersytet Saarland, 2012 r.
 • Międzynarodowa Akademia Prawa Arbitrażu, Paryż, 2012 r.
 • Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski, 2009 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2009 r.

Członkostwo

 • OIRP w Warszawie

Języki

Polski
Angielski
Niemiecki