Marta Dobosz

Radca prawny

\ zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi prawa cywilnego, handlowego w tym kwestiami prawa spółek oraz kwestiami korporacyjnymi;

\ posiada szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych;

\ absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW, studiów LL.M. „Integracja Europejska” w Europa-Institut na Uniwersytecie Saarland w Niemczech, Akademii Arbitrażu w Paryżu, Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie;

\ uczestniczka programu stażowego w Komisji Europejskiej;

\ członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie;

\ posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Moje specjalizacje