Marta Dobosz

Kwalifikacje

Centrum Praw Własności Intelektualnej
im. H. Grocjusza, 2018 r.
Radca prawny, 2014 r.
Studia LL.M. „Integracja Europejska”,
Europa-Institut, Uniwersytet Saarland, 2012 r.
Międzynarodowa Akademia Prawa Arbitrażu, Paryż, 2012 r.
Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Warszawski, 2009 r.
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2009 r.

Członkostwo

OIRP w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegła znajomość)
Niemiecki (dobra znajomość)
  • Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie związanym z bieżącą obsługą spółek oraz prawem umów.
  • Posiada doświadczenie w zakresie transakcji sprzedaży udziałów, prowadzenia badań due diligence oraz sporządzania opinii prawnych na złożone zagadnienia prawne. Przygotowuje i opiniuje m.in. umowy o współpracy, umowy sprzedaży oraz o świadczenie usług.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w krajowych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym w licznych sporach budowlanych, oraz postępowaniach mediacyjnych.
  • Uczestniczka programu stażowego w Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna: Handel.
  • Autorka publikacji: „Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta” oraz „Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta”, C.H. Beck, wyd. 1.

Moje specjalizacje