Marlena Grzesiuk-Gałązka

Poznajmy się.

  • aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie
  • absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Corocznie nagradza stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • dotychczasową praktykę zdobywała w warszawskich kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz inwestorów i uczestników rynku kapitałowego
  • posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych i rozwiązywaniu sporów korporacyjnych
  • swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i szeroko rozumianej procedury cywilnej

 

Recommended
for business.