Maria Anna Czaińska

 • specjalizuje się w prawie procesowym oraz prawie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych
 • reprezentuje klientów przed sądami w złożonych sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa rodzinnego oraz prawa cywilnego, w tym sporach związanych z prawem energetycznym
 • doradza w skomplikowanych sprawach na styku prawa korporacyjnego oraz prawa rodzinnego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących strukturyzacji majątku, relacji korporacyjnych oraz aspektów prawnych środowiska biznesowo – rodzinnego
 • zapewnia bieżącą obsługę prawną spółkom handlowym, w tym w zakresie doradztwa na rzecz organów spółki, podejmowania decyzji pozostających w sferze uregulowań prawnych, opracowania opinii oraz dokumentów korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek, prawnego wsparcia w toku współpracy z kontrahentami, jak również reprezentacji w postępowaniach przed podmiotami trzecimi, sądami oraz organami administracyjnymi
 • działaczka społeczna, Członek Komitetu Pomocy Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, zaangażowana w inicjatywę społeczną pod nazwą: „Jesteśmy razem. Pomagamy” skupiającą przedsiębiorców gotowych nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
 • redaktorka bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”
 • autorka i współautorka publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego i cywilnego, nagrodzona w konkursie organizowanym przez Wolters Kluwer S.A. i Redakcję „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego w 2014 r.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Radca prawny, 2018 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Łódzki, 2014 r

Członkostwo

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
 • Komitet Pomocy Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!

Języki

Polski
Angielski
Niemiecki