Maria Anna Czaińska

  • specjalizuje się w prawie procesowym oraz prawie spółek handlowych
  • doświadczenie zawodowe zdobywała pracując od wczesnych lat studiów w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych w Łodzi i Warszawie specjalizujących się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz prawie medycznym
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa procesowego oraz prawa spółek ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień korporacyjnych
  • redaktor bloga „BUSINESS LAW – LAW IN ACTION” (www.kwasnicki.com.pl) oraz współautorka publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, nagrodzona w konkursie organizowanym przez Wolters Kluwer S.A. i Redakcję „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego
  • posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim

Moje specjalizacje