Maria Anna Czaińska

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w prawie procesowym oraz prawie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych
  • reprezentuje klientów przed sądami w złożonych sporach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa rodzinnego oraz prawa cywilnego, w tym sporach związanych z prawem energetycznym
  • otrzymała wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2024 w dziedzinie Dispute resolution
  • doradza w skomplikowanych sprawach na styku prawa korporacyjnego oraz prawa rodzinnego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących strukturyzacji majątku, relacji korporacyjnych oraz aspektów prawnych środowiska biznesowo – rodzinnego
  • zapewnia bieżącą obsługę prawną spółkom handlowym, w tym w zakresie doradztwa na rzecz organów spółki, podejmowania decyzji pozostających w sferze uregulowań prawnych, opracowania opinii oraz dokumentów korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek, prawnego wsparcia w toku współpracy z kontrahentami, jak również reprezentacji w postępowaniach przed podmiotami trzecimi, sądami oraz organami administracyjnymi
  • działaczka społeczna, Członek Komitetu Pomocy Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, zaangażowana w inicjatywę społeczną pod nazwą: „Jesteśmy razem. Pomagamy” skupiającą przedsiębiorców gotowych nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
  • redaktorka bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”
  • autorka i współautorka publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego i cywilnego, nagrodzona w konkursie organizowanym przez Wolters Kluwer S.A. i Redakcję „Przeglądu Prawa Handlowego” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego w 2014 r.

powiązane artykuły.

RKKW skutecznie reprezentuje Klienta w sprawie o wpis podwyższenia kapitału zakładowego

9 listopada 2021

Zobacz więcej

RKKW obroniło Klienta przed wykreśleniem z KRS w precedensowej sprawie

8 października 2020

Zobacz więcej

powiązane sukcesy.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW z branży energetycznej

24 maja 2022

Zobacz więcej

Na skutek pozwu Klienta RKKW sąd prawomocnie stwierdził nieważność uchwały o podziale zysku

5 maja 2022

Zobacz więcej

Recommended
for business.