Małgorzata Bączek

  • Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunkach Pedagogika specjalna oraz Socjologia.
  • Wieloletnią praktykę zawodową doskonaliła na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń w spółce publicznej będącej czołowym dostawcą usług w obszarach Business Solutions oraz Delivery Solutions dla instytucji i przedsiębiorstw.
  • Zaangażowana w aktywności społeczne, w tym pełni funkcję Dyrektora Biura Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji „Nova Ars Poloniae”.
  • Posługuje się językiem angielskim.