Małgorzata Bączek

Dyrektor Biura. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunkach Pedagogika specjalna oraz Socjologia.

Wieloletnią praktykę zawodową doskonaliła na stanowisku Specjalisty ds. rozliczeń w spółce publicznej będącej czołowym dostawcą usług w obszarach Business Solutions oraz Delivery Solutions dla instytucji i przedsiębiorstw. Posługuje się językiem angielskim.