Magdalena Wojdak

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji, w tym również nieuczciwej reklamy. Posiada też doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami polubownymi, oraz w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP i EUIPO
  • zajmuje się również problematyką prawnokarnej ochrony praw własności intelektualnej, występując jako pełnomocnik i obrońca w sprawach karnych
  • z sukcesami reprezentuje klientów w procesach o naruszenia dóbr osobistych w publikacjach prasowych
  • posiada doświadczenie w zakresie opiniowania podejmowanych działań i zawieranych umów dla agencji marketingowych, domów mediowych, wydawnictw i influencerów. Ocenia ryzyka w działaniach promocyjnych prowadzonych w mediach elektronicznych, również w zakresie produktów sensytywnych

Recommended
for business.