Magdalena Rosa

Aplikant radcowski

  • zainteresowania zawodowe koncentruje wokół sporów sądowych, prawa handlowego oraz prawa cywilnego, w szczególności ochrony dóbr osobistych
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchaczka Szkoły IP Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza
  • w latach 2015-2017 redaktorka Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczka i współorganizatorka konferencji prawniczych
  • posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje