Maciej Jankiewicz

  • absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wyróżnieniem
  • zdobywał doświadczenie w zakresie rozwiązywania sporów w renomowanych kancelariach międzynarodowych
  • student University of Essex w Anglii w ramach stypendium Erasmus+
  • absolwent kursu prawa angielskiego przy British Law Centre przy UW we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge
  • w trakcie studiów udzielał wsparcia prawnego pro bono w ramach Studenckiego Ośrodku Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • dwukrotny laureat stypendium rektora UW za wyróżniające się wyniki w nauce
  • uczestnik konferencji naukowych i autor publikacji
  • zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych i korporacyjnych