Łukasz Lipski

  • Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w szczególności organizacją i obsługą zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń (również spółek publicznych). W ramach aktywności w ww. obszarze przygotowuje niezbędną dokumentację oraz reprezentuje wspólników oraz akcjonariuszy podczas zgromadzeń. Pomaga w organizacji oraz w tworzeniu dokumentów korporacyjnych organów właścicielskich spółek, posiedzeń zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych. Doradza Klientom w zakresie identyfikacji i zgłaszania Beneficjentów Rzeczywistych.
  • Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z doradztwem w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów w toku postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, w tym w przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów do listy / spisu wierzytelności oraz dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wierzycieli.
  • Posiada doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych, rejestrowych, w tym w ustalaniu strategii procesowej i przedprocesowej, przygotowywaniu pism procesowych i reprezentacji Klientów przed sądami.
  • Posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii i memorandów z zakresu prawa spółek oraz prawa korporacyjnego.
  • Świadczy doradztwo związane z zagadnieniami z zakresu prawa energetycznego.
  • Członek zespołu redakcyjnego bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”.
  • Autor licznych publikacji do Monitora Prawa Handlowego i Monitora Prawniczego.

 

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

Aplikant radcowski

Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2018 r.

Członkostwo

OIRP w Warszawie

Języki

Polski
Angielski