Łukasz Lipski

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w prawie korporacyjnym, w szczególności organizacją i obsługą zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń (również spółek publicznych). W ramach aktywności w ww. obszarze przygotowuje niezbędną dokumentację oraz reprezentuje wspólników oraz akcjonariuszy podczas zgromadzeń. Pomaga w organizacji oraz w tworzeniu dokumentów korporacyjnych organów właścicielskich spółek, posiedzeń zarządu oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych. Doradza Klientom w zakresie identyfikacji i zgłaszania Beneficjentów Rzeczywistych
  • specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z doradztwem w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów w toku postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, w tym w przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów do listy / spisu wierzytelności oraz dokumentacji związanej ze zgromadzeniami wierzycieli
  • posiada doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych, rejestrowych, w tym w ustalaniu strategii procesowej i przedprocesowej, przygotowywaniu pism procesowych i reprezentacji Klientów przed sądami
  • posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii i memorandów z zakresu prawa spółek oraz prawa korporacyjnego
  • świadczy doradztwo związane z zagadnieniami z zakresu prawa energetycznego
  • członek zespołu redakcyjnego bloga „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”
  • autor licznych publikacji do Monitora Prawa Handlowego i Monitora Prawniczego

 

powiązane sukcesy.

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Recommended
for business.