Łukasz Lipski

  • Student V roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim w ramach których realizuje kierunki dyplomowe Prawo oraz Stosunki Międzynarodowe
  • W ramach dotychczasowej praktyki pracował m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz w warszawskich kancelariach prawnych
  • Głównymi obszarami jego zainteresowań są: Prawo spółek oraz Prawo energetyczne
  • Posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje