Krzysztof Sobieski

  • Specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce karnej, zarówno w aspekcie materialnym, jak i procesowym. Jego doświadczenie obejmuje kompleksową obsługę klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w sprawach karnych, wykroczeniowych oraz w postępowaniu wykonawczym. Świadczy pomoc prawną przed organami zawodowej odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  • Doradza w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej. Współautor opinii i audytów prawnokarnych w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Koordynuje i pomaga we wprowadzaniu systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, z uwzględnieniem regulacji krajowych, jak i norm międzynarodowych (m.in. ISO 37001).
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010). Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w okresie maj 2016 – wrzesień 2017. Członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Uczestnik Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Uniwersytecie Warszawskim (2019/2020).

Moje specjalizacje