Krzysztof Sobieski

Kwalifikacje

Absolwent Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Uniwersytet Warszawski, 2020 r.
Adwokat, 2015 r.
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2010 r.

Członkostwo

ORA w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
  • Specjalista z zakresu prawa i postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących tzw. przestępstw „białych kołnierzyków” (white-collar crime).
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych i karnoskarbowych na etapie przedsądowym, jurysdykcyjnym oraz wykonawczym. Doradzał w licznych postępowaniach administracyjno-karnych (UOKiK) i sankcyjnych (KNF) oraz przed organami zawodowej odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  • Świadczy pomoc prawną w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Koordynuje i pomaga we wprowadzaniu systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, z uwzględnieniem regulacji krajowych, jak i norm międzynarodowych.
  • Współautor opinii i audytów prawnokarnych w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej
    w Warszawie w okresie maj 2016 – wrzesień 2017. Członek Sekcji Prawa
    i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Moje specjalizacje