Krzysztof Sobieski

 • Specjalista z zakresu prawa i postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących tzw. przestępstw „białych kołnierzyków” (white-collar crime).
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych i karnoskarbowych na etapie przedsądowym, jurysdykcyjnym oraz wykonawczym. Doradzał w licznych postępowaniach administracyjno-karnych (UOKiK) i sankcyjnych (KNF) oraz przed organami zawodowej odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 • Świadczy pomoc prawną w zakresie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną na tle prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Koordynuje i pomaga we wprowadzaniu systemów zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, z uwzględnieniem regulacji krajowych, jak i norm międzynarodowych.
 • Współautor opinii i audytów prawnokarnych w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej
  w Warszawie w okresie maj 2016 – wrzesień 2017. Członek Sekcji Prawa
  i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Absolwent Podyplomowych Studiów Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu, Uniwersytet Warszawski, 2020 r.
 • Adwokat, 2015 r.
 • Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2010 r.

Członkostwo

 • ORA w Warszawie

Języki

Polski
Angielski