Katarzyna Szaniawska

  • Posiada wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych oraz obsłudze podmiotów z sektora FMCG, żywnościowego, farmaceutycznego, bankowego oraz odnawialnych źródeł energii.
  • Jej szczególnym przedmiotem zainteresowania oraz praktyki jest prawo własności intelektualnej, przede wszystkim prawo reklamy, znaków towarowych i prawo nowych technologii, a także ściśle powiązana z nimi problematyka czynów nieuczciwej konkurencji oraz zagadnienia prawa konkurencji.
  • Posiada International Practice Diploma International Antitrust Law wydany w ramach współpracy International Bar Association oraz College of Law of England and Wales, a także dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Jest absolwentem International Business and Trade Summer Law Program organizowanego przez The Catholic University of America (CUA) oraz Uniwersytet Jagielloński, Szkoły Prawa Niemieckiego będącej wspólnym projektem Wydziału Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn, Niemieckiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej w Bonn oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Języki

Polski
Angielski
Niemiecki