Karol Taradowski

Aplikant adwokacki

karol.taradowski@rkkw.pl

Poznajmy się.

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego a obecnie aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie
  • w ramach swojej dotychczasowej praktyki doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskiej a także warszawskiej kancelarii, specjalizując się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, a także prowadzeniu postępowań cywilnych
  • swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa handlowego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz procedury cywilnej
  • specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Wspiera Klientów przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych

Recommended
for business.