Kacper Skowron

  • aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie;
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu;
  • specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi prawnej spółek publicznych;
  • w ramach dotychczasowej praktyki doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów funkcjonujących na rynku kapitałowym oraz w instytucjach finansowych;
  • zdobył II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju z Prawa Rynku Kapitałowego;
  • posługuje się językiem angielskim.

 

Moje specjalizacje