Justyna Postępska

Ekspertka w zakresie Compliance, związaną z butikową butikową firmą doradczą JustComply, wyspecjalizowaną w zakresie obsługi Compliance i zarządzania ryzykiem. Zajmuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy i współpracy z  instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu.  Autorka projektu Akademia Compliance.