Kwalifikacje

University of Cambridge – Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union (2009)
University of Sussex – Law – Contract Law, Tort Law, Public Law, English Law System (2007)
Uniwersytet Wrocławski – Prawo (2013)
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Psychologia (2015)

Członkostwo

Okręgowa Izba Adwokacka we Wrocławiu

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
Niemiecki (zaawansowany w piśmie)
Japoński (średniozaawansowany)
  • Specjalizuje się w prawie nowych technologii, głównie IT, TMT, IP, a także ochronie danych, w tym danych osobowych i cyberbezpieczeństwie
  • Przygotowuje, weryfikuje, opiniuje i negocjuje umowy dla branży IT, w tym umowy dotyczące przenoszenia lub licencjonowania autorskich praw majątkowych do oprogramowania, umowy wdrożeniowe, umowy serwisowe, umowy utrzymania (support), umowy w modelu SaaS, umowy MSA (master service agreement) i SLA (service level agreement), umowy uwzględniające chmurę obliczeniową, umowy migracji danych, ToS (terms of service – warunki świadczenia usług)
  • Zabezpiecza świadczenie usług drogą elektroniczną (przez Internet), w tym serwisów, sklepów, gier, aplikacji internetowych i mobilnych, e-commerce oraz przygotowuje, weryfikuje, opiniuje i modyfikuje dokumenty oraz informacje przeznaczone dla ich użytkowników
  • Zapewnia zgodność bieżących działań przedsiębiorców z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR), cyberbezpieczeństwie, AML&CFT (anti money laundering & counter financing of terrorism – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – tworzy, weryfikuje, opiniuje, wdraża i modyfikuje procedury wewnętrzne, umowy powierzenia, rejestry czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania
  • Doradza przedsiębiorcom głównie z branży nowych technologii, IT (oprogramowanie), gamingowej (gier komputerowych), e-commerce, usługodawców cyfrowych
  • Wpiera w projektach specjalnych i znajduje rozwiązania wcześniej niespotykanych problemów – często w dziedzinach nieuregulowanych lub niedoregulowanych prawnie, a także wymagających weryfikacji prawa obcego
  • Ekspert strategii procesowej IT i ochrony danych – pomaga zaplanować czynności przed wszczęciem postępowania i w trakcie jego trwania tak, by zoptymalizować postępowanie merytorycznie, koncepcyjnie, finansowo i czasowo
  • Reprezentuje klientów z branży IT w skomplikowanych sporach z lokalnymi przedsiębiorcami i międzynarodowymi korporacjami
  • Prowadzi szkolenia i konferencje w zakresie swoich specjalizacji, zawiłe aspekty prawne przedstawiając w przystępny dla odbiorców sposób
  • Autor i współautor publikacji poświęconych prawu IT, cyberbezpieczeństwu, prostej spółce akcyjnej i ochronie danych osobowych:

Moje specjalizacje