Joanna Lewtak

  • wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach współpracy z lubelskimi i warszawskimi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, począwszy od etapu przed procesowego, jak również ma szerokie doświadczenie w sporządzeniu pism procesowych, opinii i analiz prawnych
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego, handlowego (w szczególności sporów korporacyjnych), postępowań sądowych oraz prawa rodzinnego

 

Kwalifikacje

  • absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie