Joanna Domżał

Aplikant adwokacki

  • aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia ukończyła z wyróżnieniem;
  • biegle posługuje się językiem francuskim oraz angielskim;
  • w ramach dotychczasowej praktyki związana była z dużymi warszawskimi kancelariami prawnymi;
  • specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym;
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego (materialnego jak i procesowego), prawa handlowego oraz prawa pracy.

Moje specjalizacje