Jan Ośka

  • Zainteresowania zawodowe skupia wokół sektora Venture Capital oraz procesu wchodzenia spółek na giełdę.
  • Specjalizuje się w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego w zakresie funkcjonowania spółek publicznych pod kątem ich bieżącej obsługi korporacyjnej.
  • Posiada doświadczenie w organizacji walnych zgromadzeń w postaci tworzenia niezbędnej dokumentacji, a także reprezentowania i głosowania za akcjonariuszy podczas obrad.
  • Uczestniczy w projektach dotyczących emisji akcji i wprowadzania ich do obrotu. Sporządza analizy i opinie prawne w zakresie standardów rynkowych i obowiązujących przepisów prawa spółek oraz rynku kapitałowego.
  • Autor publikacji na blogu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION”.

Kwalifikacje

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim
  • Absolwent kursu English Law & Legal Skills organizowanego przez British Law Centre przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Cambridge
  • Uczestnik studiów podyplomowych Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej