członek zespołu

Jakub Mokrzycki

Kwalifikacje

  • Absolwent II edycji studiów podyplomowych „Blockchain, Inteligentne Kontrakty oraz Waluty Cyfrowe” prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową
  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Członkostwo

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
  • zainteresowania zawodowe skupia wokół prawnych aspektów wykorzystania nowoczesnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony własności intelektualnej, umów dotyczących usług IT, technologii blockchain oraz sztucznej inteligencji,
  • w ramach dotychczasowej praktyki współpracował z warszawskimi kancelariami prawnymi

Moje specjalizacje